+381 11 2195 701

Podaci za identifikaciju

 • Pun naziv pravnog subjekta: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PERIN DOO, BEOGRAD (ZEMUN)
 • adresa: Mozerova (Sime Šolaje) 30, 11080 Zemun, Srbija
 • delatnost i šifra delatnosti: 4674
 • matični broj: 17076914
 • poreski broj: 100013892
 • tekući računi:        160-0000000263352-85
                                        265-1000000076179-46
                                        285-2010000013362-90
                                        265-1050310000655-80
                                        285-2011000000074-82
                                        160-0050100037693-91
                                        340-0000011004631-84
                                        340-0000010002138-78
                                        160-0000000011812-45
                                        355-0000001013709-48
 • web adresa: www.perin1.com
 • kontakt telefon: +381 11 2195 701
 • kontakt email: nora@perin1.com