+381 11 2195 701

Povraćaj robe

Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima:

  • Ukoliko je greškom Perin-ja fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema robe;

  • Ukoliko je kupcu fakturisana neispravna ili roba oštećena u transportu, rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema robe;

  • Ukoliko je kupac svojom greškom poručio robu a želi da izvrši povraćaj, a u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača biće mu fakturisan iznos troškova transporta robe koju vraća.Na osnovu zakona o zaštiti potrošača Službeni glasnik RS, br. 73/2010 član 31, obaveštavamo Vas da imate pravo na jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača. 

Rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema robe.


Pre nego što pristupite procesu povraćaja robe, molimo Vas da nas kontaktirate putem naše e-mail adrese perin1@perin1.com i ukažete na potrebu i razlog povraćaja robe. Nakon pismenog odobrenja povraćaja, pristupate proceduri navedenoj ispod ili na naše kontakt brojeve.

Molimo Vas da nam dostavite podatke o robi koju vraćate (artikal, količina, cena...) u sledećem dokumentu koji preuzimate ovde.

 
Mi ćemo pripremiti povratnicu koju ćete Vi kao kupac dobiti na Vaš e-mail (kućnu adresu).
Potrebno je da ovaj dokument (povratnicu) odštampate u 3 primerka, obavezno overite potpisom i pečatom (za pravna lica) i uz robu prosledite natrag.
Dakle, pored ovog dokumenta koji Vam pošaljemo potrebno je da download-ujete obrazac za povraćaj, popunite validnim podacima sa fakture koja je pratila artikal, odštampate, potpišete i pečatirate.
Sva ova dokumenta pošaljite uz robu koju želite da vratite.

U dogovoru sa nama robu ćete poslati dostavnim vozilom koje Vam možemo poslati na kućnu, ili ukoliko ste pravno lice, adresu firme.


Hvala na razumevanju!